Zij instroom

Wil je als leerling overstappen naar het Calvijn College, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten er voldoende beschikbare plaatsen zijn en moet je persoonlijk schooldossier van je huidige school positief beoordeeld worden door het Calvijn College.

Wij plaatsen alleen zij-instromers in leerjaar 2 (basiskader of gemengde leerweg) of leerjaar 3 (vmr, kader of gemengde leerweg). In principe wordt er niet ingestroomd in leerjaar 4 i.v.m. het missen van PTA 1 en 2 aan het einde van leerjaar 3. Er kan echter een uitzondering gemaakt worden indien er sprake is van bijvoorbeeld een verhuizing. Echter moet dan wel het PTA voldoende overeenkomen.

Hoe meld je aan?

Dit kan via het online aanmeldeformulier. Vul hier het online aanmeldformulier voor zij-instromers in.

Na de aanmelding wordt bij de huidige school het volgende opgevraagd:

Volledig ingevuld Schoolwisselaarsformulier
Uitdraai LVS (logboek)
Ontwikkelingsperspectief ondertekend
Cijferlijsten/rapporten
Verzuimoverzicht van de afgelopen 6 maanden
Oki-doc + cito score basisschool
Eventueel; RVC- dyslexie- dyscalculie- verklaring. Of REC-beschikking
Eventueel; uitslagen van aanvullende testen (LAT, IQ-testen, SEM, etc)

Nadat het dossier compleet is, zal je uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Bij dit intakegesprek dient één van je ouders aanwezig te zijn. Neem (een kopie van) je cijferlijst en een geldig identiteitsbewijs mee.

Daarna hoor je of je geplaatst kan worden op het Calvijn College. Dit is afhankelijk van het aantal plekken dat wij hebben.

Redenen voor een afwijzing zijn:
1. in het desbetreffende leerjaar en leerniveau is geen plaats;
2. het aangeleverde dossier en/of het advies sluit niet aan bij het onderwijs en de begeleiding dat het Calvijn College biedt.