Verhuur

In het hart van het Calvijn College ligt een mooie studio met goede audio-installatie en een uitschuifbare tribune met plek voor ongeveer 150 mensen. In de school wordt daarmee een multifunctionele ontmoetingsplaats gecreëerd voor betrokkenen van binnen en buiten de school. Samen met vier andere grote ruimten in het Calvijn College: het Atrium, de horeca, het plein en Stage Up biedt het Calvijn College ruimte voor evenementen, films, voorstellingen en debatten voor groepen tot circa 250 personen. De mogelijkheid bestaat meerdere evenementen tegelijkertijd te programmeren. Kinderactiviteiten, een koor, een jazzband, yogalessen, dansles, optredens –  er is van alles mogelijk. Het Calvijn College is een school met een duidelijke missie en visie. Deze vormen de leidraad van de programmering van de activiteiten van de programmering, zowel tijdens als na lestijd.

Passend bij de visie en de missie van de school zijn er een aantal voorwaarden waar de huurder aan moet voldoen, wil zij gebruik maken van de ruimtes van het Calvijn College.

  • Een evenement op het Calvijn klopt wanneer de betrokken organisatie, de inhoud en de communicatie rondom het evenement past bij de missie en visie van Calvijn en in lijn is met de boodschap van het Calvijn aan de leerlingen en de uitstraling van de school in het algemeen.
  • Aanbod heeft in principe verband met de buurt en het programma Next, (de leerlingen van) de school of de vaste partners van de school heeft op het Calvijn.
  • Waar mogelijk nemen de leerlingen deel aan de organisatie van het evenement of het programma en worden gasten welkom geheten namens de school.
  • Alles wat aandacht krijgt groeit. Graag geven we podium aan competentieontwikkeling  van kinderen, leerlingen en jongeren. Om diezelfde reden is bij de programmering sprake van positieve insteek en wordt weggebleven van problematiseren. Er wordt uitgaan van eigen kracht en empowerment. Het zoeken van verbinding is tussen (groepen) van mensen is eveneens een uitgangspunt.
  • Het Calvijn is altijd betrokken bij media-uitingen bedoeld voor activiteiten in het gebouw en houdt de regie waar het communicatie over de school betreft, het gebruik van het gebouw en de aankleding van gebruikte ruimten in het gebouw.
  • Het Calvijn College is een schoolgebouw. Dit houdt in dat de authenticiteit van zo’n omgeving gewaarborgd moet worden bij het organiseren van evenementen. De inrichting van de school bij een evenement of een verhuring gaat dan ook altijd in overeenstemming met de organisatie en de school.
  • De aankondigingen van evenementen dienen altijd positief en neutraal te zijn, dit is in lijn met de uitstraling van het Calvijn, die ten alle tijden uitgaat van het goede en leerlingen altijd op een positieve manier stimuleert.
  • Organiseer je een activiteit waar een diner of borrel aan verbonden zijn, brengen wij je graag in contact met onze partners op het gebied van catering. We hebben de wens om vanuit de visie voor een gezonde school ook de catering zo aan te bieden.

Voor meer informatie omtrent zaalverhuur, prijzen en voorwaarden, stuur een email naar calvijn@calvijncollege.amsterdam