Next

Ons programma NEXT geeft handen en voeten aan onze ambitie om samenwerking tussen school, leerlingen, de buurt en de arbeidsmarkt te intensiveren en externe oriëntatie als een rode draad in het curriculum te vervlechten. Onder de noemer Next zijn we een versterkte dialoog aangegaan met alle partijen. Next omdat de leerlingen van het Calvijn de next generation zijn, de toekomstige beroepsbevolking van Amsterdam. Maar ook omdat het Calvijn haar leerlingen nog gerichtere mogelijkheden wil bieden bij hun verdere school- en loopbaankeuzes en de vraag what’s next? Dit lukt alleen door echt een verbinding aan te gaan met de buurt en Nieuw-West. Onze leerlingen en de buurt werken en leren samen. Om de blik te verbreden, om te aarden in een brede afspiegeling van de samenleving, en om kansen en mogelijkheden te zien in die brede omgeving.

Next sluit naadloos aan bij de ambitie van het stadsdeel. Er worden activiteiten ontwikkeld binnen en buiten school, met buurtbewoners en andere Amsterdammers. Leerlingen doen werknemersvaardigheden op die ze helpen een keuze te maken voor vervolgonderwijs, en waarmee ze beter voorbereid de arbeidsmarkt opgaan. Buurtbewoners worden thuis geholpen met klusjes, maar komen ook naar school voor een maaltijd, een kappersbezoek en een film. Er zijn beweegactiviteiten voor ouderen en na afloop wandelt een leerling de buurtbewoner naar huis.

Kortom, de activiteiten die voortvloeien uit Next leiden tot participatie en een gezonde leefstijl van zowel buurtbewoners als leerlingen, en het tegengaan van schooluitval en jeugdwerkloosheid. Er ontstaat verbinding tussen verschillende groepen mensen in de samenleving.

whatsup