Samenwerking Ajax en ROCvA

Samen met het ROCvA en Ajax wordt gewerkt aan een programma waarbij leerlingen ook op de Toekomst goed begeleid kunnen worden met schoolwerk om Topsport en studie te kunnen blijven combineren.

Daarbij wordt de doorlopende leerlijn vmbo-mbo vormgegeven door samen met het ROCvA de vakmanschapsroute in te richten (uitstroomrichting Medewerker Sport en Recreatie).

Bij dit alles blijft het uitgangspunt dat studie en Topsport samen moeten kunnen blijven gaan.