Sport

Sport op het Calvijn is niet zomaar een activiteit erbij. Sport zit in het DNA van onze school. We profileren ons als sportieve, topsportvriendelijke en vitale school.  Aandacht voor (top)sport is rechtstreeks verbonden met onze visie en missie, met ons onderwijsconcept, met ons schoolklimaat, en met onze docenten en leerlingen. Daarbij is  ons nieuwe gebouw met bijbehorende sporthal het ‘episch centrum’.

Bij dit alles gaan we er vanuit dat:

  • sport en bewegen ten goede komt aan de fysieke en mentale gezondheid van de mens. Dit heeft op korte en lange termijn positieve effecten op het individu en op de maatschappij.
  • sport en bewegen de leerprestaties van leerlingen en medewerkers verbetert.
  • sport en spel het teamgevoel kan bevorderen en het plezier in school/werk kan verhogen.
  • sport en spel verbindt, verbroedert en een gevoel van saamhorigheid en respect schept. Mensen van verschillende leeftijden, culturen, sociaal/economische klassen, enz. komen door sport en spel met elkaar in contact en betreden elkaars werelden.
  • gezonde voeding en sport/bewegen hand in hand gaan.
  • talenten bij leerlingen op deze wijze worden ontdekt en ontwikkeld.

We zijn ervan overtuigd dat onze sportinitiatieven impact hebben op onze leerlingen, ouders en docenten. Sport heeft voor ons onderwijs een toegevoegde waarde. Het is niet voor niets dat we in de zomer van 2014 de Penning Sportraad Amsterdam hebben ontvangen. Als teken van erkenning dat we op het Calvijn leerlingen laten kennismaken met de veelzijdige kracht van sport en sporten voor al onze leerlingen mogelijk maken.

Sporten is niet vanzelfsprekend voor al onze leerlingen. Dat heeft gevolgen voor gezondheid en motoriek. Al is er een breed aanbod aan sport en bewegen in de omgeving; het zet de jongeren niet aan om te bewegen. Dat heeft te maken met aanbod dat niet aansluit, maar ook omdat sporten van huis uit geen (financiële) prioriteit heeft of jongeren zich niet zo thuis voelen bij sportverenigingen. Aan de andere kant zitten er ook echte talenten onder onze leerlingen.

De wijze waarop het Calvijn sport inzet kan alleen maar in samenwerking met een aantal partijen, zoals de gemeente, het stadsdeel, de KNVB en een groot aantal sportverenigingen. Het gaat ons niet om losse activiteiten, maar om de verbinding met het totaal. Dat betekent ook, dat we streven naar duurzaamheid, door ouders te betrekken, door rolmodellen in te zetten en door lidmaatschap van sportverenigingen te stimuleren. We willen onze aanpak graag delen met andere scholen.

Omdat we geloven in parallelle processen en de werking van voorbeeldgedrag, hebben we bijvoorbeeld in het programma ‘Gezond leven’ ook een uitwerking gemaakt voor de medewerkers.

sport