Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Ook op het Calvijn College hechten wij grote waarde aan de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Namens het schoolbestuur ZAAM is er een privacyreglement opgesteld dat geldt voor alle ZAAM-scholen. Dit reglement kun je bekijken door HIER te klikken.

Een korte, meer leesbare samenvatting van het privacyreglement vind je hier.