Vertrouwenspersoon

Wij hebben een vertrouwenspersoon binnen de school, namelijk Saida Ait Haddou Ali. Zoals de naam al aangeeft, kun je bij de vertrouwenspersoon vertrouwelijke zaken kwijt. Denk hierbij aan persoonlijke problemen of als je gepest wordt. Zij biedt een luisterend oor en heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat je verhaal niet zal worden doorverteld aan anderen. Soms is het echter wel belangrijk, bijvoorbeeld wanneer je veiligheid in het geding is, dat er hulp ingeschakeld wordt. Maar ook dan zal dit vooraf eerst besproken worden met de leerling voordat er actie wordt ondernomen.

Je kunt de vertrouwenspersoon gewoon aanspreken op school of contact opnemen via vertrouwenspersoon@calvijncollege.amsterdam.

Onze vertrouwenspersoon stelt zich graag even aan je voor:

Mijn naam is Saida en ik ben 34 jaar. Naast mijn rol als vertrouwenspersoon, geef ik al ruim 16 jaar economische vakken op het Calvijn College. Daarnaast ben ik ook de secretaris van de Medezeggenschapsraad (MR). 

Ik ben op het Calvijn College begonnen als stagiaire en doordat het de leukste school van Amsterdam is, ben ik hier gebleven. Voor de klas staan is mijn passie en doe dat nog steeds met heel veel liefde.

Ik vind het bijzonder om deel uit te maken van het leven van een leerling en de begeleiding van het leerproces. Ik probeer altijd zoveel mogelijk handvatten toe te reiken aan mijn leerlingen die het voor hen makkelijker maken om deel te nemen aan de maatschappij. Eén van de motto’s die ik daarbij graag gebruik is: ‘’If you want to change the world, Be the change’’ (Mahatma Gandhi).