Sociaal leerklimaat

Rechten en plichten

Je hebt recht op goed onderwijs
Je hebt de plicht om:
– Op tijd in de les aanwezig te zijn
– Je aan de rechten en plichten te houden
– Een bijdrage te leveren aan goed onderwijs

Je hebt recht op een goed leerklimaat
Je hebt de plicht om:
– Anderen met respect te behandelen
– Anderen accepteren zoals ze zijn
– Onveilige situaties te melden bij een medewerker van school
– Rust te bewaren op de gangen
– Altijd in het Nederlands met elkaar te spreken

Je hebt recht op een schone school
Je hebt de plicht om:
– Afval in de prullenbak te gooien
– In Eat Up of buiten te eten en drinken
– Het schoolgebouw intact te houden
– De leergebieden en de toiletten schoon achter te laten