Kluisjes

Elke leerling heeft een kluisje; ouders betalen hiervoor via de ouderbijdrage. Bij verlies van de kluissleutel, kan een tweede kluissleutel bij de administratie gevraagd worden.  Aan het eind van het schooljaar worden alle kluissleutels weer ingeleverd. Aan het begin van een schooljaar ontvangt iedere leerling weer een (andere) kluissleutel. Voor het gebruik van een kluisje moet een huurovereenkomst worden ondertekend, waarin de volgende regels staan:

Ouders/verzorgers kunnen per kind één kluisje huren. Iedere huurder krijgt één sleutel. Bij verlies of diefstal moet de huurder dit zo snel mogelijk melden bij de conciërge. Bij misbruik van een kluisje kan de schoolleiding, na bericht aan de ouders/verzorgers, de huur van een kluisje beëindigen. Als een leerling de school verlaat, vervalt de huurovereenkomst. De huurder moet het kluisje binnen de dan aan te geven termijn ontruimen en de sleutel inleveren. Aan het einde van het schooljaar moet de leerling het kluisje leegmaken en de sleutel inleveren.
De leerling heeft geen recht op hetzelfde kluisje als in een vorig schooljaar.
De schoolleiding behoudt het recht om de huur van een kluisje te weigeren.
Een voorkeur voor een kluisje hoeft niet gehonoreerd te worden.
De school is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal uit en/of schade aan de eigendommen van de leerlingen in een kluisje.
De huurder mag geen sleutels laten bijmaken.