Financiën

Schoolkosten

Als je in het voortgezet onderwijs op school zit, worden veel dingen betaald door de overheid. In de wet staat dat schoolboeken gratis zijn. Dat is op het Calvijn College dus ook zo. Wanneer je op het MBO zit, betaal je de schoolboeken zelf (zie schoolkosten MBO). Bij de kappersopleiding zijn extra materialen nodig voor de gehele opleiding tot en met het MBO2 diploma: €415,-

Overzicht ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op €75,- en omvat kosten voor onder meer het gebruik van een kluisje, en gezamenlijke activiteiten zoals de schoolfeesten en de schoolreis.

Via de gemeente Amsterdam kunnen ouders een scholierenvergoeding aanvragen. Dit is een geldbedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. Hiermee kunt u school, sport en culturele activiteiten van uw kind betalen, zoals de ouderbijdrage. Hier vindt u meer informatie

Tegemoetkoming in de studiekosten

De ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs beneden de 18 jaar, die de studie van hun kind niet of slechts gedeeltelijk kunnen bekostigen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. In aanmerking voor een tegemoetkoming komen ook niet-Nederlandse leerlingen van wie de ouders (of één van hen) drie jaar onafgebroken in Nederland wonen. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar bij de administratie.