Financiën

Ouderbijdrage

Het bestuur van de school moet ieder jaar een ouderbijdrage vragen voor het financieren van uitgaven die niet door het Rijk gesubsidieerd worden. Deze bijdrage wordt voor iedere leerling gevraagd, ongeacht de klas waarin deze geplaatst is. De schoolbijdrage is vastgesteld op € 75,- voor alle klassen. In dit bedrag zijn ook opgenomen kopieerkosten, leermiddelenbijdrage, huur en borgsom van een kluisje en de verzekering van de leerlingen.

Via de gemeente Amsterdam kunnen ouders een scholierenvergoeding aanvragen. Dit is een geldbedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. Hiermee kunt u school, sport en culturele activiteiten van uw kind betalen, zoals de ouderbijdrage.

Tegemoetkoming in de studiekosten

De ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs beneden de 18 jaar, die de studie van hun kind niet of slechts gedeeltelijk kunnen bekostigen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. In aanmerking voor een tegemoetkoming komen ook niet-Nederlandse leerlingen van wie de ouders (of één van hen) drie jaar onafgebroken in Nederland wonen. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar bij de administratie.