Boeken en materialen

De boeken worden door de school verstrekt en hiervoor krijgen de ouders geen factuur. Ouders moeten wél betalen voor zaken waarvoor de school géén subsidie krijgt, zoals:

 • vrijwillige ouderbijdrage van €75,- (voor het kluisje, excursies en schoolreisjes, schoolfeesten en sportdag)
 • specifieke materialen voor Uiterlijke Verzorging
 • De leerlingen uit 5VMR volgen mbo-onderwijs. Zij krijgen een factuur voor de boeken en dienen dit ook zelf te betalen.
 • Een bijdrage van €25,- voor het schoolkamp in de eerste klas

Verder moeten ouders zelf zorgen (dus zelf betalen) voor de volgende materialen:

 • agenda
 • schriften
 • rekenmachine
 • pennen
 • sportkleding (sportschoenen: zonder zwarte zolen en niet voor op straat)
 • woordenboeken
 • lees- en literatuurboeken
 • pennen, liniaal, geo-driehoek, passer en schaar
 • Ipad (de iPad waar iedere leerling mee werkt, is eigendom van de leerling/ouders zelf. U dient deze dan ook zelf aan te schaffen. Vanwege de technische eisen die door de schoolprogramma’s worden gesteld, moet dit wel minimaal een iPad 2 zijn en moet deze voorzien zijn van een geheugen van 16GB of meer)