Ouderbetrokkenheid

Alles wat we doen op het Calvijn College is gericht op het scheppen van voorwaarden, zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ouderbetrokkenheid is hierbij van groot belang, want dit vergroot de leeropbrengsten, de maatschappelijke ontwikkeling en de invulling van de school als waardengemeenschap.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het functioneren van leerlingen. Zowel leerprestaties als gedrag en werkhouding worden positief beïnvloedt door de betrokkenheid van ouders en het levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen in gesprek blijven over de dagelijkse bezigheden op school. De visie van het Calvijn is hierop ingericht en gaat uit van de kracht van ouderbetrokkenheid. Samen met ouders werken we aan de voorwaarden voor een goede schoolloopbaan van hun kinderen en onze leerlingen.

In het schooljaar 2021-2022 organiseert de expertgroep Ouderbetrokkenheid een aantal bijeenkomsten.

Per bijeenkomst staat er een ander thema centraal. Denk aan communiceren met je kind, gezonde leefstijl en huiswerkbegeleiding. Ook zal er op termijn Nederlandse Les worden gegeven voor ouders van onze leerlingen. De planning daarvan komt snel op de website.

 

 

  • 17 december thema-avond ‘’Hoe ga ik in gesprek met mijn puber’’ van 18:30 uur tot 19:30uur
  • 04 februari thema-avond (thema nader te bepalen) van 18:30 uur tot 19:30uur
  • 25 februari inloop ochtend van half 10 tot half 11
  • 14 april thema-avond (thema nader te bepalen) van 18:30 uur tot 19:30uur
  • 19 mei inloop ochtend van half 10 tot half 11
  • 09 juni thema-avond (thema nader te bepalen) 18:30 uur tot 19:30uur
  • 30 juni inloop ochtend van half 10 tot half 11
  • 14 april thema-avond (nader te bepalen) van 18:30 uur tot 19:30uur