Ouderbetrokkenheid

Alles wat we doen op het Calvijn College is gericht op het scheppen van voorwaarden, zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ouderbetrokkenheid is hierbij van groot belang, want dit vergroot de leeropbrengsten, de maatschappelijke ontwikkeling en de invulling van de school als waardengemeenschap.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het functioneren van leerlingen. Zowel leerprestaties als gedrag en werkhouding worden positief beïnvloedt door de betrokkenheid van ouders en het levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen in gesprek blijven over de dagelijkse bezigheden op school. De visie van het Calvijn is hierop ingericht en gaat uit van de kracht van ouderbetrokkenheid. Samen met ouders werken we aan de voorwaarden voor een goede schoolloopbaan van hun kinderen en onze leerlingen.

In 2018-2019 organiseert de expertgroep Ouderbetrokkenheid een aantal bijeenkomsten:

6 november 2018 – 18.00 tot 19.00
4 december 2018 – 18.00 tot 19.00
22 januari 2019 – 18.00 tot 19.00
26 februari 2019 – 18.00 tot 19.00 (GAAT NIET DOOR)
19 maart 2019 – 18.00 tot 19.00
9 april 2019 – 18.00 tot 19.00 – verdieping Leerklimaat door Omar Tissoudali
7 mei 2019 – 18.00 tot 19.00
11 juni 2019 – 18.00 tot 19.00 – Communicatie met de school
25 juni 2019 – 18.00 tot 19.00 – Afsluiting en evaluatie

Per bijeenkomst staat er een ander thema centraal. Denk aan communiceren met je kind, gezonde leefstijl en huiswerkbegeleiding. Ook zal er op termijn Nederlandse Les worden gegeven voor ouders van onze leerlingen. De planning daarvan komt snel op de website.