Hier staan wij voor

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs waarbinnen ruimte is voor diversiteit. We willen zelfbewustzijn en zelfstandigheid stimuleren waarbij empowerment en het zelf nemen van regie belangrijke doelen zijn. Competentieontwikkeling staat centraal evenals goed burgerschap. Dat alles in een uitnodigende omgeving waar de buitenwereld binnen komt en wij de buitenwereld tegemoet treden. Werken en leren doen wij met plezier.

Verbinden en samenwerken

 • Vanuit verbinden en vertrouwen krijgt het onderwijs meer kwaliteit;
 • Zonder samenwerken geen onderwijs;
 • Samenwerkend leren is een vast onderdeel van het programma;
 • Wanneer in alle geledingen van de organisatie de processen eenduidig zijn en de wijze van communiceren op elkaar lijkt ben je in het geheel effectiever;

Leren en ontwikkelen

 • Wat een leerling al kan hoeft niet opnieuw aangeleerd te worden. Wat er nog geleerd moet worden om het diploma te kunnen behalen is gebaseerd op een juiste combinatie van kennis, attitude en vaardigheden;
 • We gaan op zoek naar de competenties en geven de gelegenheid deze nog verder te ontwikkelen;
 • Aanleren van zelfstandigheid wordt aangeboden door middel van afnemende sturing;
 • Een lerende organisatie betekent dat iedereen kan en wil leren en dat we elkaar wat te bieden hebben, of nu je leerling, medewerker, ouder of samenwerkingspartner bent. In wezen zijn we gelijkwaardig;

Houding

 • Om effectief te zijn is een optimale balans nodig tussen coachen en sturen en tussen structuur en bewegingsruimte;
 • Meewerken vanuit intrinsieke motivatie is beter dan meewerken om repressie te vermijden. Wij zijn erop gericht om intrinsieke motivatie te bewerkstelligen;
 • Voorbeeldfunctie is 65% van het effect, dat geldt voor de opvoeder, de docent en de leidinggevende;
 • Alles wat aandacht krijgt groeit, vandaar dat wij vooral aandacht besteden aan wat goed gaat. Voor wat beter zou moeten gaan hebben we professionele en effectieve systemen in werking;
 • Elkaar herinneren aan de afspraken is een vanzelfsprekende vorm binnen de samenwerking;
 • Een juiste balans vinden tussen afstand en nabijheid is onderdeel van professionaliteit;
 • Positieve zaken geven energie, negatieve zaken kosten energie. We gaan uit van de positieve intenties van een ander en stellen het oordeel uit. Bij twijfel wordt op het juiste moment en met de juiste persoon vanuit een open, nieuwsgierige houding de verwachtingen besproken;
 • Humor en relativeringsvermogen (tevens zelfspot) zijn effectieve instrumenten binnen de communicatie;
 • Het managen van verwachtingen levert een heleboel tijd en energie op;
 • Het is voor iedereen van belang dat alle medewerkers zich opstellen als ambassadeur van de school en zich loyaal opstellen ten opzichte van de school, de organisatie en de collega’s;
 • Vanuit de dialoog worden de meeste zaken opgelost.