Calvijn College

Opbouw van het onderwijs op Calvijn College

De eerste twee jaar krijg je basisvorming. Om beter te worden in de vakken die je straks hard nodig hebt. Om de wereld te leren kennen en begrijpen. Met vakken als Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, mens en maatschappij. En praktijklessen, workshops en sport. Heb je meer ondersteuning nodig, dan krijg je bovendien extra les in kleine groepjes
Later, in het derde jaar, stroom je door naar TL/GL (de nieuwe leerweg), KB (kader) of BB (basis ofwel VMR-route). Dan kies je ook een richting. In het schema hieronder zie je wat er mogelijk is. Wij geven je een stevige basis om later flink te scoren op een mbo, hbo, havo, leer-werkplek bij een bedrijf, instelling of als zelfstandig ondernemer.

Doe je BB (basis) dan stroom je zelfs soepel en naadloos bij ons in huis door. En behaal je al binnen vijf jaar een mbo-2-diploma. Daarmee win je een jaar. Deze samengevoegde leerroute hebben we voor jou opgezet samen met het ROC van Amsterdam. Al vroeg maak je kennis met het mbo en je volgt er ook lessen. Dat noemen we de ‘vakmanschapsroute’. Met je mbo-2-diploma op zak kies je voor mbo-3/-4, of je gaat meteen aan het werk.


Straks op school

Jouw vakken in het eerste leerjaar
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Wiskunde
  • Biologie
  • Mens en maatschappij
  • Praktijklessen en workshops
  • Sport
  • Extra individuele lessen (bij een achterstand)

Je mentor

Elke leerling krijgt een studie-/loopbaanbegeleider (sbl’er). Dat is je mentor en die is er voor jou. Hij of zij wordt je steun en coach, helpt je als je tegen vragen of problemen aanloopt. Wat dan ook.


Wat betekenen de afkortingen vmbo, TL, GL, KB en BB?

Vmbo – voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Het duurt vier jaar en heeft vier leerwegen. Die verschillen van elkaar in niveau en hoeveelheid beroepsgericht of theoretisch onderwijs. Het vmbo is een goede voorbereiding voor een vervolgopleiding in het mbo. Soms stromen leerlingen door naar het hbo, havo, een bedrijf of worden zelfstandig ondernemer.

Theoretische leerweg – Gemengde leerweg vmbo-TL/-GL

Het verschil tussen vmbo-TL en GL verdwijnt binnenkort en wordt ‘De nieuwe leerweg’ op weg naar mbo-4 of havo. Leerlingen volgen zes algemeen vormende vakken en een beroepsgericht vak.

Kaderberoepsgerichte leerweg – vmbo KB

Leerlingen volgen circa twaalf uur beroepsgericht onderwijs per week. De algemeen vormende vakken zijn van een iets lager niveau dan in de gemengde en de theoretische leerweg.

Basisberoepsgerichte leerweg – vmbo BB/VMR

Leerlingen volgen circa twaalf uur beroepsgericht onderwijs per week. De algemeen vormende vakken zijn van een iets lager niveau dan in de kaderberoepsgerichte leerweg.


Scoren in je buurt

Het Calvijn heeft een uniek programma ‘Next’. Boeken aan de kant! We gaan leren door te doen. Bezoek Schiphol, een autodealer, een bank of een kinderdagverblijf. Of maak kennis met de bedrijven uit de buurt. We doen van alles voor en met de buurtbewoners. Zo ga je ze onder begeleiding helpen. Bijvoorbeeld met klusjes, regelen of bewegingsactiviteiten. Bij hen thuis of ergens anders. Of je helpt de mensen die dat willen aan een lekkere maaltijd, een knipbeurt of een computeradvies.

Hierdoor snap je ineens hoe belangrijk jij kunt zijn voor anderen, met alles wat je al weet en kunt. Het geeft je heel wat nieuwe ideeën. Misschien ontdek je zo wel dat je er later je beroep van wilt maken, of dat je juist een heel andere ambitie hebt. Je groeit, je wordt volwassen en verantwoordelijk. Je praat serieus mee en het vergroot je motivatie. Dát is scoren!


Aanmelden en toelating

Iedereen met een advies voor vmbo-basis, -kader of theoretische leerweg mag zich hier aanmelden. Als je schooladvies na de Cito-toets hoger uitvalt, houden wij daar uiteraard rekening mee.

Na je aanmelding organiseren we een persoonlijk kennismakingsgesprek. Vóór het nieuwe schooljaar doe je bovendien mee aan een leuke introductieweek. Dan leer je iedereen alvast kennen.

Heb je speciale aandacht nodig? Dan overleggen we intern of we dat kunnen bieden. Misschien maken we een combinatie met een andere school. Of we verwijzen je door. Ook kijken we of je misschien versneld een opleiding kunt doen of eerder mag doorstromen naar een hoger niveau.

Sport en topsport zijn een volwassen deel van ons onderwijs. Jonge talenten van Ajax volgen ons topsportprogramma. Dat is een aangepast onderwijsprogramma op zowel het Calvijn College als De Toekomst.

Het kan allemaal hier en wij helpen je erbij.


Hulp bij aanmelden?

Beste ouders, vindt u de nieuwe digitale aanmeldprocedure van de gemeente Amsterdam een beetje lastig? Als uw zoon of dochter naar het Calvijn College wil, helpen wij u er graag mee. Bel alvast, dan maken we een afspraak om het samen te doen in de aanmeldweek (6-16 maart 2023).