Aanvraag vrije dagen

Het aanvragen van verlof buiten de vakanties kan met een officieel formulier, verkrijgbaar bij de teamleiders. De aanvraag wordt in principe alleen goedgekeurd als uit documentatie blijkt dat het voor één van beide ouders/verzorgers onmogelijk is om binnen de schoolvakantie verlof op te nemen. Dit moeten zij aantonen met een werkgeversverklaring.

Extra verlof in verband met ernstige familieomstandigheden blijft altijd mogelijk. Extra verlof gekoppeld aan een schoolvakantie wordt over het algemeen niet toegestaan, evenals extra vakantieverlof voor een langer bezoek aan het land van herkomst. Extra verlof dient uiterlijk zes weken voor het begin van het verlof schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur.