Vakmanschapsroute

Wat is de Vakmanschapsroute voor VMBO Basis leerlingen?

Het Calvijn College en het ROC van Amsterdam bieden sinds 2014 – 2015 samen opleidingen aan onder de naam Vakmanschapsroute (VMR). In de VMR volgen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg vanaf het 3e jaar vmbo een geïntegreerde leerroute die in 3 jaar kan leiden tot een mbo-2 diploma. Dit is een jaar korter dan het reguliere traject.

Waarom een Vakmanschapsroute?

Door samen te werken willen het Calvijn College en het ROC van Amsterdam een aantrekkelijke, meer compacte en doelgerichte leerroute realiseren die de overgang van het vmbo naar het mbo voor leerlingen minder groot maakt. We streven er bovendien naar dat zoveel mogelijk leerlingen na afronding van de VMR doorstromen naar een mbo-3 of 4-opleiding. Tot nu toe stroomt meer dan 90% van onze leerlingen door naar MBO-niveau 3.

Hoe ziet het onderwijsprogramma van de vakmanschapsroute eruit?

Leerlingen volgen op het Calvijn College eerst twee jaar basisvorming waarna ze een keuze maken tussen één van de twee profielen van het vernieuwd vmbo; Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

In 3-vmbo starten ze vervolgens met het programma van de Vakmanschapsroute:

  • 3 vmbo: Leerlingen volgen de generieke en de beroepsgerichte vakken van het door hen gekozen profiel (= vernieuwd vmbo) en worden voorbereid op het volgen van mbo-onderwijs. Eind van dit leerjaar kiezen ze één van de vier mbo-uitstroomrichtingen:
  1. Helpende Zorg en Welzijn
  2. Medewerker Facilitaire Dienstverlening
  3. Medewerker Sport en Recreatie
  4. Kapper
  • 4-vmbo: Leerlingen starten met hun mbo-opleiding en volgen zowel de generieke als de beroepsgerichte vakken uit het MBO. Het onderwijs vindt plaats op het Calvijn.
  • 5-vmbo: Leerlingen ronden hun mbo-opleiding af op het Calvijn College, maken kennis met het voor hen relevante MBO-college en worden begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of het vinden van werk.

Bijzonder aan de VMR is dat het Calvijn College en het ROC van Amsterdam zorgen voor doorgaande leerlijnen, waardoor leerlingen geen overlap of storende onderbrekingen meer ervaren in hun onderwijsprogramma.