Studieondersteuning en onderwijs op maat

De mening van de leerlingen van het Calvijn College vinden wij natuurlijk heel belangrijk. Zonder die mening kunnen we geen goede school zijn. Daarom praten leerlingen vaak met de docenten en de directie. Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger, en de klassenvertegenwoordigers praten regelmatig met de directie. In deze gesprekken gaat het over hoe de school nog beter kan worden volgens de leerlingen. Ook worden de leerlingen betrokken bij de nieuwbouw van de school.  Onze leerlingen organiseren ook leuke schoolfeesten, die altijd heel goed bezocht worden. Elk jaar is er voor alle leerlingen een schoolreisje.

hulp aan leerlingen

We willen onze leerlingen goed begeleiden. Daarom zit er in elk team een begeleidingsexpert. Deze expert zorgt er samen met de slb-ers voor dat er alles aan gedaan wordt zodat je op een goede manier je onderwijs kan volgen. Heb je extra begeleiding nodig, dan gaan we daar samen met de school naar op zoek. Informatie over passend onderwijs vind je in het leerlingenstatuut van de school.

We hebben verschillende soorten hulp voor leerlingen op school. Deze soorten hulp staan hier-onder beschreven.

kiezen van je opleiding

Ook kun je hulp nodig hebben bij het kiezen wat je wilt: administratie, handel, kapper of toch zorg & welzijn? Als je het moeilijk vindt om te kiezen, dan kun je praten met je slb-er die je informeert over het kiezen van de juiste vervolgopleidingen en werk. Uiteindelijk geeft je slb-er een advies aan jou en je ouders.

Lente- en zomerschool

Voor leerlingen die hulp kunnen gebruiken bij de overgang, wordt de lente- en zomerschool georganiseerd. Een of twee weken lang worden deze leerlingen intensief begeleid om aan hun achterstanden te werken, met name voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. De SLB-er bepaalt samen met de vakdocenten wie hiervoor in aanmerking komen.

persoonlijke problemen

Als je als leerling problemen hebt in je leven, dan kun je (eventueel in overleg met je slb-er) een afspraak maken met de ouder- en kindadviseur (OKA).

Op school hebben we een schoolarts en een schoolverpleegkundige. Soms kun je als leerling een uitnodiging krijgen voor een bezoek, als we denken dat dit nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er op je basisschool al dingen over je gezondheid bekend waren. Of bijvoorbeeld als je vaak ziek bent. Jij en je ouders kunnen zelf ook een gesprek of onderzoek aanvragen.