Presentie

Ziek

Als je ziek bent, moet je worden afgemeld door je ouders. Zij moeten de school bellen vóór het eerste uur (dus voor 08.30 uur). Bellen kan vanaf 07.30 uur. Het telefoonnummer is (020) 615 34 09. Als je weer beter bent, moet je bij je SLB-er een absentiebrief ophalen. Deze moeten je ouders invullen en ondertekenen.
Als je op school ziek wordt, dan moet je je melden bij je SLB-er. Die overlegt met jou of je naar huis mag of niet.

Afwezig met reden

Als je niet op school kunt zijn (door bijvoorbeeld tandarts, dokter of andere oorzaak) moet er een dag vóór het verzuim een absentiebrief worden ingeleverd bij je SLB-er. Je SLB-er geeft dan vrij als de absentiebrief goed is ingevuld en als het gaat om geoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim betekent dat een leerling er niets aan kan doen dat hij een les mist. Het kan wel zijn dat de docent vindt dat je de les later moet inhalen.

Afwezig zonder reden

Afwezig zonder reden noemen we spijbelen. Jouw SLB-er neemt in zo’n geval contact op met je ouders. Ook meldt hij of zij je afwezigheid bij de gemeente Amsterdam (leerplicht). De gemeente houdt bij hoe vaak je zonder reden afwezig bent. Op school hebben we ook een leerplichtambtenaar. Als je vaak afwezig bent zonder reden, dan nodigt de leerplichtambtenaar jou en je ouders/verzorgers uit op school voor een gesprek.
Lesuren waarin je afwezig was zonder reden, moeten dubbel worden ingehaald. Eventueel kan de leerplichtambtenaar waarschuwingen en boetes uitdelen.