Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Onze school kent ook Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit is bedoeld voor leerlingen met een achterstand. Op onze school wordt op verschillende manieren, samen met de leerling, gewerkt aan de leerachterstanden. Dit gebeurt door tijdens de extra taal- en rekenlessen en bij remedial teaching te werken met kleine groepen, waardoor de leerling meer individuele aandacht krijgt. Dit leidt vaak tot betere resultaten.