Leerlingenraad

Bij het Calvijn College vinden we het erg belangrijk dat de leerlingen zich betrokken voelen bij hun school omdat we denken dat het uiteindelijk een positieve bijdrage zal leveren aan de schoolprestaties van de leerlingen. We denken dat de inbreng en medezeggenschap van leerlingen voorwaardelijk is om de kwaliteit van de school en het onderwijs te verbeteren. Als deelnemer van de leerlingenraad kunnen burgerschapscompetenties en empowerment ontwikkelen en hierin een voorbeeld zijn voor andere leerlingen.

De leerlingenraad van het Calvijn College bestaat uit een enthousiaste groep leerlingen die actief meedenken en beslissen over verschillende zaken op school. De leerlingen uit de leerlingenraad houden zich bezig met het verbeteren van omstandigheden binnen de school. Zij luisteren naar ideeën en vraagstukken die ze van medeleerlingen te horen krijgen en bespreken deze tijdens de bijeenkomsten.

De raad komt tijdens maatwerkuren bij elkaar en is aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten en gebeurtenissen op school. Zo verzorgen zij lessen voor docenten tijdens studiedagen. Er is een leerlingenraad in de onderbouw en een leerlingenraad in de bovenbouw.

Visie: zeggenschap, meepraten en beslissen.

Specifieke doelen zijn:

  • Klassenvertegenwoordigers zijn tevreden over de vormgeving en inhoud van de leerlingenraad
  • Leerlingen van het Calvijn College voelen zich vertegenwoordigd door hun klassenvertegenwoordigers
  • Medewerkers geven aan betrokkenheid van leerlingen te ervaren
  • De bijeenkomsten voor de leerlingenraad verlopen goed en word gezien als zinvolle bijeenkomsten
  • De klassenvertegenwoordigers zijn tenminste bij 90% van de bijeenkomsten van de leerlingenraad aanwezig.