Cultuurbeleid

Cultuureducatie speelt op het Calvijn College een belangrijke rol. Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. Dat geldt voor alle leeftijden. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ā€˜talen te sprekenā€™, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn.

Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van de integrale ontwikkeling van kinderen en heeft een plek in het onderwijs verworven, vanwege het effect op de persoonlijke vorming van kinderen. Maar ook vanwege de stimulans van vaardigheden die in deze tijd onmisbaar zijn: communicatie, samenwerken, kritisch denken, verbeeldingskracht en creativiteit. De toekomst vraagt immers om creatieve, innovatieve en ondernemende mensen. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit, aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Creativiteit is een instrument dat kinderen helpt de wereld te begrijpen en zich te verhouden tot de eigen tijd.

Op het Calvijn College maken wij gebruik van iPad onderwijs. Wij vinden het zeer waardevol om de iPad te gebruiken tijdens de CKV lessen. Vanuit CKV is het doel om ā€˜leerlijnenlab vmboā€™ in het onderwijs te gaan toepassen, dit ter professionalisering van het onderwijs. Met de leerlijnenlab VMBO kan een digitaal portfolio worden gecreĆ«erd met behulp van professionals uit het werkveld. Daarnaast zal er een docentenworkshop komen, dit zal schoolbreed geĆÆmplementeerd worden tijdens de dinsdagmiddag vergadering. De vraag hierbij is, hoe wij social media kunnen gebruiken voor onze lessen en het docententeam zal daarnaast tips krijgen om meer creativiteit te gebruikenĀ  in de lessen (vakoverstijgend creatief onderwijs). De iPad is hiervoor hĆ©t middel om dit te bewerkstelligen.