Basisvorming

Op het Calvijn College leer je voor een beroep of vervolgopleiding. Daarvoor is het nodig om goed te kunnen lezen en spellen, te kunnen rekenen en wat van de wereld weten. Daarom krijg je op onze school de eerste twee jaar basisvorming. In de basisvorming krijg je vakken als Mens en maatschappij, Engels, wiskunde, maar ook lezen, Nederlands en biologie. De lessen duren 30, 60 of 90 minuten.

Belangrijk op Calvijn is dat je stap voor stap zelfstandiger leert werken en je eigen studieloopbaan verder ontwikkelt. Vanaf leerjaar 1 ga je aan de slag met de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? In allerlei praktijksituaties doe je ervaring op, die je helpt om deze vragen te beantwoorden.  Daarnaast ontwikkel je daarmee je beroepskennis, -vaardigheden en je beroepshouding: de manier hoe je je gedraagt op de werkvloer. Voorbeelden van praktijksituaties zijn stages, thema en projectlessen. En activiteiten in en om school i.s.m. de buurt (dit heet programma NEXT).

Verder is het belangrijk dat je  je schoolcarrière afsluit op een niveau dat bij je past. Vanuit die gedachte kun je instromen in de Vakmanschapsroute, vmbo-kader of in de vmbo- theoretische leerweg. Je slb’er weet hier alles van en vertelt je aan het begin van het schooljaar hoe dit in zijn werk gaat.

Thema- & projectlessen

We vinden het belangrijk dat je veel verschillende dingen leert. Daarom krijg je naast gewone vakken op onze school ook thema- en projectlessen. In thema- en projectlessen worden vakken gecombineerd: je leert bijvoorbeeld goed samenwerken en je leert over veel onderwerpen die niet in de gewone lessen behandeld worden.

Verder willen we dat je op zo’n hoog mogelijk niveau je schoolcarrière afsluit. Daarom doen wij samen met jou onze uiterste best om je hogerop te laten komen: van basis- naar kaderniveau of van kader- naar gemengd/theoretisch niveau. Je slb-er weet hier alles van en vertelt je aan het begin van het schooljaar hoe dit in zijn werk gaat.

pen