Basisvorming

Op het Calvijn College leer je voor een beroep of vervolgopleiding. Daarvoor is het nodig om goed te kunnen lezen en spellen, te kunnen rekenen en wat van de wereld weten. Daarom krijg je op onze school de eerste twee jaar basisvorming. In de basisvorming krijg je vakken als Mens en maatschappij, Engels, wiskunde, maar ook lezen, Nederlands en biologie. De lessen duren 30, 60 of 90 minuten. Het dagrooster vind je in de bijlage.

Thema- & projectlessen

We vinden het belangrijk dat je veel verschillende dingen leert. Daarom krijg je naast gewone vakken op onze school ook thema- en projectlessen. In thema- en projectlessen worden vakken gecombineerd: je leert bijvoorbeeld goed samenwerken en je leert over veel onderwerpen die niet in de gewone lessen behandeld worden.

Verder willen we dat je op zo’n hoog mogelijk niveau je schoolcarrière afsluit. Daarom doen wij samen met jou onze uiterste best om je hogerop te laten komen: van basis- naar kaderniveau of van kader- naar gemengd/theoretisch niveau. Je slb-er weet hier alles van en vertelt je aan het begin van het schooljaar hoe dit in zijn werk gaat.

pen