Symposium “Jongeren, Werk en Hoop” in Rotterdam

Op woensdag 4 oktober reisden alle klassenvertegenwoordigers van het Calvijn College naar Rotterdam om daar deel te nemen aan het symposium “Jongeren, Werk & Hoop”, dat georganiseerd werd door De Nieuwe Poort. De Nieuwe Poort is een huis voor ontmoeting en inspiratie, gevestigd in Amsterdam en in Rotterdam. Met het platform “Jongeren, Werk & Hoop” wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is meer laagopgeleide jongeren aan het werk te helpen. Jeugdwerkloosheid is een probleem dat geen eenduidige oorzaak kent en waar dus ook geen eenduidige oplossing voor bestaat. Dit platform brengt gevestigde en nog niet gevestigde opiniemakers via een denkgroep op dit terrein samen, zoals een oud-minister van sociale zaken en een directeur van een moeilijke school. Ook het Calvijn College heeft zich aan dit project verbonden en in het kader daarvan mochten de leerlingen mee naar het symposium. Gelukkig hoefden zij niet naar lezingen te luisteren, maar mochten ze samen met leerlingen van Vakcollege De Hef uit Rotterdam meevaren op de Clipper Amsterdam, een prachtige driemaster die aangemeerd lag aan de Kop van Zuid. Gedurende bijna drie uur voeren ze door de Rotterdamse haven en speelden zij aan boord verschillende spellen met elkaar in het kader van teambuilding. Terug aan wal lunchten de leerlingen mee met de volwassenen die in de ochtend verschillende lezingen hadden bijgewoond, om vervolgens weer met de bus terug te reizen naar Rotterdam. Voor de volwassenen ging het symposium nog even door. Directeur van onze school Jolanda Hogewind verzorgde een workshop en nam ’s avonds deel aan het Diner Pensant, waar ze met elkaar nog dieper op de problematiek ingingen.