Studiedag 2017

Een studiedag. Zo’n dag waarop er normaal gesproken geen lessen zijn en de school gesloten is. Maar zo gaat het op het Calvijn College niet! Afgelopen dinsdag 7 november werd er op het Calvijn College een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers van de school en mochten de leerlingen lekker een hele dag thuis op de bank hangen. Maar niet allemaal: elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger en samen vormen zij de leerlingenraad.  En wie weten er nou beter hoe je een goede les moet geven dan de leerlingen zelf? Daarom werden voor deze dag de rollen omgedraaid. De docenten en medewerkers gingen de schoolbanken in en de leerlingen uit de leerlingenraad stonden een middag voor de klas. Bij de CKV- en kookles werden de boeken gelaten voor wat ze waren en werden de handen uit de mouwen gestoken. Er werden collages gemaakt en heerlijke lekkernijen gekookt. Belangrijkste was dat leren ook leuk kan zijn en dat er niet altijd een boek aan te pas hoeft te komen. Maar er werd ook een themales gegeven over pesten, waarin de docenten door de leerlingen aan het werk werden gezet om na te denken over een pestprotocol, met hele vruchtbare uitkomsten. Bij de gymles mochten zelfs de niet zo sportieve docenten de benen onder hun lijf vandaan rennen en bij de les economie werden de docenten getest op hun kennis. Al met al een hele leerzame dag, waarin de docenten werden uitgedaagd om met een frisse blik naar hun eigen manier van lesgeven te kijken.