Samenwerkingsovereenkomst Ajax en Calvijn College getekend!

Op woensdag 18 oktober hebben Rutger Arisz (operationeel directeur Ajax), Redmer Kuiken (College van Bestuur ZAAM) en Jolanda Hogewind (directeur Calvijn College) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het schooljaar 2017-2018. Deze overeenkomst bevestigt het programma waarbij het mogelijk is dat leerlingen van onze school hun topsportcarrière bij Ajax en hun onderwijscarrière optimaal vorm kunnen geven doordat ze twee keer per dag kunnen trainen bij Ajax en toch hun onderwijsuren kunnen maken. Docenten van onze school geven les op de Toekomst (sportcomplex van Ajax) en de leerlingen zijn drie hele dagen bij Ajax aanwezig en anderhalve dag op het Calvijn College. Samen met het Caland Lyceum en het ROC van Amsterdam werkt het Calvijn aan een mooi onderwijsprogramma om de jeugdopleiding bij Ajax in combinatie met studie zo goed mogelijk in te richten. Want hoe leuk het ook is om te kunnen voetballen bij Ajax, een diploma op zak is ook heel fijn en daar blijven we de komende jaren met elkaar aan werken