Ouderbetrokkenheid 26 februari gaat NIET door

De bijeenkomst voor ouderbetrokkenheid die gepland stond op 26 februari gaat door onvoorziene omstandigheden niet door. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 19 maart en zal gaan over pesten.