Ondertekening addendum Vakmanschapsroute

Het was feest vorige week! Ronald Wilke (College van Bestuur ROC van Amsterdam) en Redmer Kuiken (College van Bestuur ZAAM) zetten hun handtekening onder het document dat de samenwerking en werkafspraken in het kader van de Vakmanschapsroute (VRM) formeel bekrachtigt. De VMR is een landelijk experiment waarbij geëxperimenteerd wordt met doorlopende leerlijnen van het VMBO naar het MBO. Vorig schooljaar studeerde de eerste lichting af aan het Calvijn College, en al deze leerlingen hebben nu een plekje gevonden op een MBO niveau 3 opleiding. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!