Informatiebijeenkomst studiekeuze aan ouders klassen 2B, 2C, 2D, 2E, 2F en 2G

Vanmiddag, dinsdag 15 februari, is er om 17:00 uur online de informatiebijeenkomst over de studiekeuze voor een uitstroomrichting. Dit doen we via Teams. U kunt deelnemen door op onderstaande link te klikken:

Klik hier om aan de bijeenkomst mee te doen

Indien deze link niet werkt, kunt u ook de volgende tekst kopiëren en plakken in uw webbrowser:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGMzYjgxMWEtMDhkNC00ZDg0LWIxMTAtZjM4OGJhM2QxZGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220adabcef-e8e9-4196-8d34-c6a99e2abce3%22%2c%22Oid%22%3a%2280d9687d-15f6-478f-9195-d89d21c09e06%22%7d