Eerste geslaagden Vakmanschapsroute

Het was een bijzonder moment donderdag 6 juli toen leerlingen van de Vakmanschapsroute de zaal binnen kwamen tijdens hun diploma-uitreiking. Ze droegen een afstudeerbaret met het logo van zowel het Calvijn College als het ROC van Amsterdam. De baretten stonden symbool voor het bijzondere opleidingstraject dat zij hebben doorlopen. Dit opleidingstraject is de Vakmanschapsroute en betreft een unieke samenwerking tussen het Calvijn College en het ROC van Amsterdam. In de Vakmanschapsroute volgen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg vanaf het 3e jaar vmbo een geïntegreerde leerroute die in drie jaar kan leiden tot een mbo-2 diploma. Dit is een jaar korter dan de reguliere onderwijsroute.

De doelstelling is dat zoveel mogelijk leerlingen na afronding van de Vakmanschapsroute doorstromen naar een mbo-3 of 4-opleiding. Tijdens de diploma-uitreiking werd duidelijk dat dit succesvol is in de praktijk. Inmiddels is ruim 80% van de leerlingen geslaagd en stromen de overige leerlingen begin volgend schooljaar uit of gaan zij door met een Entree opleiding. Dat betekent dat er geen voortijdig schoolverlaters zijn en het experiment zijn doelstellingen behaald.

Dat nagenoeg alle leerlingen doorstromen naar een mbo-3 opleiding laat zien hoeveel deze jongeren in hun mars hebben. Een aantal getalenteerde leerlingen heeft dit zelfs nog sneller kunnen doen en stroomde al in februari uit. Twee van deze zogenoemde versnellers hebben inmiddels al het mbo-3 diploma behaald en starten in september met een vervolgopleiding op niveau 4.

Wij wensen alle leerlingen veel geluk en succes in de toekomst!