Download hier de SE-absentiekaart

Als een een leerling vanwege ziekte of quarantaine afwezig is, melden ouders dit telefonisch tussen 08:00 uur en 08:30. Daarnaast wordt binnen vijf dagen de bekende SE-Absentie-kaart
ingeleverd. Dit kan via de brievenbus van het Calvijn college of per post naar:

Calvijn College
Pieter Calandlaan 3
1065KH Amsterdam.

Download de absentiekaart via onderstaande link.
SE-absentiekaart