Diploma-uitreking Vakmanschapsroute

Het was een bijzonder moment dinsdag 6 februari toen leerlingen van de Vakmanschapsroute de zaal binnen kwamen tijdens hun diploma-uitreiking. Ze droegen een afstudeerbaret met het logo van zowel het Calvijn College als het ROC van Amsterdam. De baretten stonden symbool voor het bijzondere opleidingstraject dat zij hebben doorlopen. Dit opleidingstraject is de Vakmanschapsroute en betreft een unieke samenwerking tussen het Calvijn College en het ROC van Amsterdam. In de Vakmanschapsroute volgen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg vanaf het 3e jaar vmbo een geïntegreerde leerroute die in drie jaar kan leiden tot een mbo-2 diploma. Dit is een jaar korter dan de reguliere onderwijsroute.

Wij zijn ontzettend trots op deze leerlingen en wensen hun ontzettend veel geluk en succes in de toekomst!