De school gaat vandaag eerder dicht i.v.m. weersomstandigheden

Voor vandaag is er door het KNMI code oranje uitgegeven voor het weer. Bij deze code is de school in principe gewoon open. Het Calvijn College stopt wel eerder vandaag met de lessen. Voor de onderbouw geldt dat de lessen stoppen om 11.50 uur en voor de bovenbouw stoppen de lessen om 12.15 uur.

U schat zelf in of het voor uw kind verantwoord is om naar school te komen. Als dat niet het geval is, kunt u uw kind afwezig melden voor vandaag.

Ik hoop u zo afdoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de slb-ers van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

Milja Lefrandt

Directeur Calvijn College