Competentiegericht leren voor het leven – deel 2

Afgelopen dinsdag hadden alle medewerkers van het Calvijn College de tweede bijeenkomst van de leergang Competentiegericht Onderwijs, onder begeleiding van onderwijsadviesbureau Dekkers. Ditmaal werd iedereen zelf aan het werk gezet. Docenten moesten koppels vormen met een docent die in een heel ander vakgebied lesgeeft. Samen gingen zij aan de slag om vakoverstijgende opdrachten te bedenken waarin kerndoelen van de vakken behaald zouden worden, maar waar het niet om kennisoverdracht en kennistoetsing zou gaan. En wat kwamen daar mooie ideeën uit! Want wat kun je eigenlijk bedenken als je een docent Lichamelijke Opvoeding en een docent Maatschappijleer bij elkaar zet? Of Wiskunde en Lichamelijke opvoeding? Het zal je verbazen, maar de meest creatieve opdrachten werden gedeeld. Wederom een ontzettend leerzame middag die prachtig in beeld is gebracht door paperclear.nl