Bericht over mondkapjes

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Afgelopen donderdag 1 oktober 2020 is door de Rijksoverheid het dringende advies aan de scholen in het Voortgezet Onderwijs gegeven om op de scholen mondkapjes te dragen. Dit advies werd overgenomen door de VO- Raad en de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Het College van Bestuur van ZAAM heeft besloten om op alle ZAAM scholen, dus ook op het Calvijn College, een mondkapjesplicht in te stellen voor leerlingen en medewerkers. Deze verplichting geldt als je je verplaatst buiten het leslokaal en de onderwijsruimte.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit dat per direct ingaat.

Dat betekent dat leerlingen en medewerkers buiten het leslokaal of een andere onderwijsruimte een mondkapje moeten gaan dragen. Dus als je op de gang of in het trappenhuis loopt, draag je een mondkapje. Als je tijdens een tussenuur of de pauze in de aula of kantine rondloopt, zet je je mondkapje op.

Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat we de gezondheid van iedereen in de school zoveel mogelijk willen beschermen. Wij willen verdere verspreiding van het coronavirus en daarmee zwaardere maatregelen proberen te voorkomen. Lees hier hoe je mondkapjes op de goede manier gebruikt: gebruik mondkapjes

Neem dus altijd een mondkapje mee naar school.

De mondkapjesplicht is een aanvullende maatregel. Dat betekent dat de eerdere regels in de school blijven gelden: volg de looproutes, was je handen regelmatig, hoest en nies in je elleboog en houd tot volwassenen 1,5 meter afstand.

We hopen dat deze maatregel niet lang nodig is en we door ons gedrag de verspreiding van het coronavirus indammen. Het zal nog wel even duren voordat we weer op school kunnen zijn op de manier waarop we gewend waren. We zien daar allemaal naar uit. Tot die tijd zetten we er samen de schouders onder.

Met vriendelijke groet,

Hassan el Hachhouchi

Directeur