Belangrijk: voorbereiding lockdown periode

Lees hier wat je als leerling en ouder moet weten over de komende lockdown periode.

 

Amsterdam, 14 december 2020

Betreft: voorbereiding lockdown periode

Beste ouders en verzorgers,

Vanavond heeft het kabinet aangekondigd dat vanaf woensdag 16 december 2020 het onderwijs op afstand moet worden vormgegeven. Om hierop tijdig te zijn voorbereid, willen we dat leerlingen bij hun slb-er oefenen. Hiervoor vragen we de leerlingen om morgen, op dinsdag 15 december naar school te komen met hun iPad/tablet of laptop die zij gedurende de komende periode zullen gebruiken voor contact met de docenten. In het algemeen geldt dat stages doorgaan, tenzij het bedrijf door de lockdown geen stageplek meer biedt. Dit geldt niet voor de leerlingen uit 4kader (4E, 4F, 4G & 4H). De stage op dinsdag 15 december zal voor deze leerlingen komen te vervallen. Wilt u zorgen dat zij op tijd zijn en hiervoor het dagrooster in magister volgen?

Voor de online lessen gelden onderstaande regels zoals onderaan de brief weergegeven.

Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Wanneer u vragen heeft, kunt u terecht bij de slb-er van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Hassan el Hachhouchi

Regels voor online lessen

Vanaf wo 16 december volgen de leerlingen dagelijks online lessen via het rooster zoals dat in magister voor de leerlingen is klaargezet. Dat betekent het volgende:

· Om online te komen kunnen de leerlingen:

-1-de link aanklikken van teams in magister bij het huiswerk. -2- Verzoek de leerlingen de teams-app te downloaden op hun ipad, telefoon of laptop. Dit werkt veel beter.

-3- Lukt het op een of andere manier niet bij een leerling via Magister? De leerlingen gebruiken https://mijn.zaam.nl als een back up. Hierin kunnen ze in de agenda een link volgen die de docent plaatst.

· De lessen zijn verplicht, zoals gewone lessen op Calvijn.

· Aan lessen worden actief deelgenomen. Dat betekent dat ook op vragen in de chat tijdens de les moet worden gereageerd. Blijft iedere reactie uit, dan kun je alsnog absent worden genoteerd.

· De presentie wordt bijgehouden en afwezigheid wordt gemeld. Ook het bijbehorende huiswerk dient te worden gemaakt. Waar nodig neemt de slb-er contact op met ouders om het actief bijwonen van lessen en het maken van huiswerk te bespreken.