Anne Frank Stichting en Calvijn College tekenen partnerschool-overeenkomst

Partnerschoolovereenkomst AFS en CC, 10 feb 2017, AFS, Cris Toala Olivares

De Anne Frank Stichting is een partnerscholenproject gestart en werkt met een aantal scholen aan een duurzame relatie rond de thema’s vooroordelen en discriminatie. Een van deze scholen is het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West. Vrijdag 10 februari ondertekenden Ronald Leopold, directeur Anne Frank Stichting, en Jolanda Hogewind, directeur Calvijn College, in het Anne Frank Huis een partnerschoolovereenkomst in de kamer van Otto Frank.

De Anne Frank Stichting wil aan de hand van het levensverhaal van Anne Frank jongeren stimuleren na te denken over de relatie tussen de maatschappelijke ontwikkelingen van toen en nu. In het leven van Anne Frank speelden antisemitisme, vooroordelen, ongelijke behandeling en het ontnemen van burgerrechten een allesoverheersende rol. De Anne Frank Stichting maakt deze thema’s bespreekbaar met als doel bewustwording en houdingsverandering.

Ronald Leopold: “Het bijzondere aan het partnerscholenproject is dat de scholen de, vaak moeilijke, thema’s vooroordelen en discriminatie op de agenda zetten en er open en serieus mee aan de slag gaan. Wij bieden trainingen, workshops en lesmateriaal die docenten en leerlingen helpen bij vragen als: hoe ontstaan stereotype denkbeelden, welke mechanismen spelen een rol bij vooroordelen en discriminatie, hoe werkt het bij jezelf, en wat kun je in situaties doen waarin sprake is van vooroordelen en discriminatie? Wij zijn blij met de samenwerking met het Calvijn College en kunnen als Stichting hiervan ook leren.”

Jolanda Hogewind: “Het Calvijn College wil in eerste instantie het onderwerp met docenten aangaan. Wij starten met een studieochtend over de werking van vooroordelen en stereotypen. In workshops gaan wij in op de wijze waarop vooroordelen een rol in je eigen houding kunnen spelen en hoe je daar als docent bewust mee kunt omgaan. Op het programma staan twee leergangen van twee uur voor alle 60 docenten, gevolgd door een verdieping voor de vakgroep Burgerschap. Na de evaluatie in mei gaan wij programma’s met leerlingen inrichten. Ook dit doen wij samen met de Anne Frank Stichting.”