10 april – Studiedag

Op dinsdag 10 april a.s. vervallen de lessen op het Calvijn College in verband met een studiedag voor de medewerkers.
Voor de leerlingen die stage lopen geldt dat ze die dag op hun stageadres worden verwacht.