Nog eens 13 examenkandidaten geslaagd

Maandag 1 juli 2019

Vandaag zijn 13 van de 26 ‘herkansers’ van de VMBO kader opleiding van het Calvijn College alsnog geslaagd voor hun examens. Morgenavond vindt de diploma-uitreiking plaats voor de in totaal 63 geslaagden.

Schoolleiding, docenten en medewerkers zijn blij dat er nu duidelijkheid is voor alle examenkandidaten en feliciteren de geslaagden met het behalen van hun diploma. Tegelijkertijd biedt de school alle examenkandidaten en hun familie nogmaals haar excuses aan voor de vertraging en het leed en ongemak dat daarmee gepaard is gegaan. De school heeft veel bewondering en respect voor de begripvolle en rustige manier waarop de leerlingen en hun familie zijn omgegaan met deze tegenslag.

Onderzoek
Nu de examenuitslag bekend is, kan begonnen worden met het beantwoorden van de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat de eindexamenuitslag niet op tijd kon worden vastgesteld. Hiertoe heeft het bestuur van ZAAM, de scholenkoepel waar het Calvijn College onderdeel van uitmaakt, met hulp van de VO-raad een externe onderzoekscommissie ingesteld die met deze vraag aan de slag gaat.

De onderzoekscommissie bestaat uit deskundigen die geen enkele relatie met ZAAM of het Calvijn College hebben. De commissie wordt ondersteund door de VO-raad. Het opdrachtgeverschap voor het onderzoek ligt bij het bestuur van ZAAM.

De commissie krijgt de beschikking over alle relevante documenten en kan spreken met alle medewerkers van ZAAM en van het Calvijn College die zij relevant vindt voor het onderzoek, en indien gewenst ook leerlingen en ouders. De onderzoekscommissie zal uiterlijk 30 september haar onderzoeksrapport opleveren.