Examenuitslag nog steeds niet bekend

Tot onze spijt kan het Calvijn College de examenleerlingen (VMBO kader, 5 klassen, 77 leerlingen) nog steeds geen uitsluitsel geven over de examenuitslag. Bij het controleren van de examencijfers is geconstateerd dat één toets van het schoolexamen niet is gemaakt. Dit betreft een opdracht uit het werkboek voor het vak Engels die voor 2,5 % meetelt voor het eindcijfer. De school heeft naar de Inspectie betoogd dat de eindtermen van deze opdracht door andere schoolexamens voldoende zijn getoetst. Op dit moment kijkt de Inspectie hiernaar. Daarnaast bleek dat van twee andere toetsen de cijfers niet tijdig waren ingevoerd. Dit probleem is inmiddels verholpen.