Examenuitslag Calvijn vertraagd

Door onvoorziene problemen van administratief-technische aard kan het Calvijn College de examenuitslagen vandaag helaas nog niet bekend maken. We hebben dit inmiddels persoonlijk laten weten aan alle eindexamenkandidaten en hun ouders/verzorgers. We betreuren de vertraging in hevige mate en verontschuldigen ons voor de ontstane onzekerheid bij leerlingen en hun familie. Momenteel stellen we alles in het werk om de problemen op te lossen. Dit doen we in nauw overleg met de Inspectie van het Onderwijs. We verwachten morgen in de loop van de dag meer duidelijkheid over de ontstane situatie te kunnen geven. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws hierover.