Centraal Examen

In onderstaand filmpje wordt alles uitgelegd over het Centraal Examen 2020/2021.
Wijziging uitslag Centraal Examens 2021:
Eerder is vermeld dat de uitslag van het centraal examen 10 juni is, maar voor het digitaal flexibel examen is de definitieve normering op woensdag16 juni 2021 bekend.
Dat betekent dat je die dag hoort of je geslaagd bent. De slb-ers zal op 16 juni vanaf 14.00 in willekeurige volgorde de leerlingen bellen.
Nadat je hebt gehoord of je geslaagd bent ontvang je van je slb-er een uitnodiging om op school te komen. Je ontvangt dan niet alleen je cijferlijst maar ook de uitleg en mogelijkheid om de herkansingen op te geven.
De herkansing en extra herkansing vinden vanaf 22 juni plaatst.

Tot slot wensen wij jou veel succes bij het maken van het rekenexamen!