Overzicht rapportperioden  

Terug naar agenda overzicht
 • Periode 1 (leerjaar 1, 2, 3 en 4): 5 september 2022 – 11 november 2022.
  Rapportuitreiking onderbouw nog te bepalen – 29 november 2022
  Rapportuitreiking bovenbouw (VMR+kader) – 22 november 2022
 • periode 2 (leerjaar 1, 2, 3 en 4): 14 november 2022 – 3 februari 2023
  Rapportuitreiking onderbouw – 21 februari 2023
  Rapportuitreiking bovenbouw (VMR+kader) – 14 februari 2023
 • periode 3 (leerjaar 1, 2, 3 en 4): 6 februari 2023 – 12 mei 2023
  Rapportuitreiking onderbouw nog te bepalen
  Rapportuitreiking bovenbouw (VMR+kader) 23 mei 2023
 • periode 4 (leerjaar 1, 2, 3 en 4): 15 mei 2023 – 21 juli 2023
  Diplomering VMR 11 juli 2023
  Diplomering Kader +  GL 18 juli 2023
  Rapportuitreiking onderbouw + bovenbouw 20 juli 2023