Sociaal leerklimaat

De drie belangrijkste rechten:

 1. Je hebt recht op een veilige school;
 2. Je hebt recht op een schone school;
 3. Je hebt recht op goed onderwijs.

De plichten betreffende een veilige school:

 1. Anderen met respect behandelen;
 2. Anderen anders kunnen laten zijn dan jezelf;
 3. Onveilige situaties melden bij een medewerker van de school;
 4. Tijdens de pauzes in de kantine of buiten zijn.

De plichten betreffende een schone school:

 1. Afval in de prullenbak gooien;
 2. Eten en drinken alleen in de kantine en buiten;
 3. Het schoolgebouw intact houden;
 4. De leergebieden en de toiletten schoon achter laten.

De plichten betreffende een goed leerklimaat:

 1. Op tijd in de les aanwezig zijn;
 2. Rust bewaren op de gangen;
 3. Je aan de rechten en plichten houden;
 4. Nederlands als taal gebruiken.