Boeken en materialen

De boeken worden door de school verstrekt en hiervoor krijgen de ouders geen factuur. Ouders moeten wél betalen voor zaken waarvoor de school géén subsidie krijgt, zoals:

 • schoolpas
 • kluisje
 • excursies en sportdag
 • specifieke materialen voor Techniek en voor Uiterlijke Verzorging
 • vrijwillige ouderbijdrage

Verder moeten ouders zelf zorgen (dus zelf betalen) voor de volgende materialen:

 • agenda
 • schriften
 • rekenmachine
 • pennen
 • sportkleding (sportschoenen: zonder zwarte zolen en niet voor op straat)
 • woordenboeken
 • lees- en literatuurboeken
 • pennen, liniaal, geo-driehoek, passer en schaar