Calvijn onderwijsconcept

Op onze school leren we niet alleen uit boeken maar ook door te ervaren. Leerlingen leren zelfstandig te werken en de regie te voeren over hun eigen studieloopbaan. Leren van elkaar, kennis maken met de beroepspraktijk, ervaringen opdoen binnen en buiten de school, dat staat bij ons centraal.

Op school besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden door sollicitatietrainingen, samenwerken en presenteren. Door die vaardigheden te ontwikkelen maken leerlingen meer kans op de arbeidsmarkt.

Het doel van ons onderwijs is dat jij jezelf beter leert kennen en dat je competenties tot hun recht komen. We willen ook graag dat je een beroep leert, zodat je werk kunt vinden. Dat doen we door gesprekken met je te voeren. Zo komen we erachter wat je wilt en hoe we, door samen te werken, dat kunnen bereiken.

Leren door samen te werken

Veel van wat je bij ons leert komt niet alleen uit boeken, maar leer je ook door de extra activiteiten, zoals in ons programma NEXT. In ons programma NEXT organiseren wij activiteiten met mensen van buiten de school. Activiteiten vinden plaats in de sporthal, het theater, de dienstenwinkel, de kantine of met initiatieven in de buurt.

Het Calvijn College Amsterdam staat in Amsterdam Nieuw-West. We horen bij scholengroep ZAAM samen met nog 23 andere scholen in Amsterdam en Zaandam. Wij vinden het belangrijk dat je onze school kunt verlaten met een goed diploma van het voortgezet onderwijs of zoals in het beroepscollege, met een mbo-diploma. Ook vinden wij een kleine en veilige school belangrijk.

Een van de doelen van ons onderwijs is, dat leerlingen antwoorden vinden op de vraag ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ en dat je je competenties tot hun recht kunt laten komen en erachter komt welke vervolgopleiding of beroep je wilt kiezen. Dat doen we door je kennis te laten maken met de praktijk en het vervolgonderwijs, deels met coaches van buiten de school die je wegwijs maken. Samen met hen en ons kun je er op deze manier achter komen wat je wat je wilt en kunt en hoe  je je competenties kunt ontwikkelen.

Keuzewerkuur

Iedereen heeft competenties. Dat is het uitgangspunt van het Calvijn. Om je competenties te ontdekken én te ontwikkelen, en om te leren je vrije tijd te managen, nemen alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 wekelijks deels aan ‘Keuzewerkuur’. Tijdens Keuzewerkuur krijg je de kans kennis te maken met workshops op het gebied van sport, kunst of cultuur. Voorbeelden van activiteiten die aangeboden worden zijn een cursus zelfverdediging, koken, karaoke en insanity.

Onderdeel schoolcurriculum

Keuzewerkuur is onderdeel van het schoolcurriculum en valt onder verplichte schooltijden. Tijdens de activiteiten wordt absentie en beoordeling van de leerlingen daarom altijd bijgehouden. Elke eerste en tweedeklas leerling op het Calvijn College volgt dus ten minste één keer per week van 15.30 uur tot 17.00 uur een cursus of workshop naar keuze, als verplicht onderdeel van de lessen.

Voor een aantal sportgerelateerde activiteiten verzorgt ‘Topscore‘ aan het eind van het schooljaar competities tussen verschillende scholen in Amsterdam. Bij kunstzinnige cursussen zoals theater en muziek wordt gewerkt aan een eindvoorstelling die de leerlingen opvoeren binnen school.

Thema- en projectonderwijs

Op het Calvijn College wordt vakoverstijgend thema- en projectonderwijs gegeven. Zo kunnen leerlingen de theorie van het ene vak bij het andere vak in praktijk brengen. Voor aantrekkelijk thema- en projectonderwijs werken we nauw samen met onze externe partners: de ING-er die een excursie begeleidt, de architect van de nieuwbouw die les komt geven over ‘bouwen’.

“De kennis die leerlingen opdoen in thema onderwijs sluit vaak beter aan op hun leefwereld. Ze vinden leren dan veel interessanter.”

— Mohamed el Jaouhari, teammanager

Tijdens themaonderwijs werken leerlingen gedurende een korte periode een middag in de week aan een bepaald thema. Zo kunnen ze zes weken lang werken aan een onderwerp als ‘Nederland’, ‘Krant’ of ‘Helden en idolen’. Centraal bij het thema-onderwijs staat het leren door ervaringen. Een ander doel van het themaonderwijs is het verbreden van de leefwereld van de leerling. Op themadagen komen leerlingen op plekken waar ze misschien nooit zijn geweest. Ze gaan naar musea, zoals het Tropenmuseum en het Verzetsmuseum, bezoeken theatervoorstellingen of De Telegraaf.

“Dit was voor mij de 3de keer dat ik als begeleider meeging naar de Zaanse Schans. Ik heb geprobeerd mijn leerlingen iets te vertellen over het Nederlands erfgoed aan de hand van de opdrachten in hun themaboek en om een link te leggen naar de geschiedenis en cultuur van hun eigen geboorteland (Marokko, Turkije en Somalië). Het viel mij op dat ze niet zo veel wisten van de geschiedenis van hun land van herkomst. Al met al was het voor mij een geslaagde dag en ik denk dat de kinderen het ook naar hun zin hebben gehad”.

— Medewerker ING Mohammed Zemouri ging in het kader van themaonderwijs naar de Zaanse Schans.

Naast thema-onderwijs biedt het Calvijn projectonderwijs. Werken in projectvorm heeft als doel dat leerlingen bepaalde competenties ontwikkelen. Het projectonderwijs sluit aan bij het competentiegerichte onderwijs. De vervolgopleiding van de leerlingen, het MBO, vereist veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen.