VMBO Kader

In augustus 2016 zijn de sectoren en afdelingen in het vmbo vervangen door profielen. De bedoeling is dat het vmbo hierdoor beter aansluit op het mbo en de beroepspraktijk. Naast de verplichte algemeen vormende vakken (Nederlands, Rekenen, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding en een kunstvak) volgen leerlingen in het vmbo onderwijs binnen een profiel. Dit profiel bestaat uit:

 1. Beroepsgerichte profieldelen (4x)
 2. Profiel-verplichte algemeen vormende vakken (2x)
 3. Beroepsgerichte keuzedelen (4x)

Hoe richt het Calvijn College het vernieuwd vmbo in voor de kader leerlingen?

Het Calvijn College gaat de profielen Economie en Ondernemen en Zorg en Welzijn aanbieden. In onderstaande tabel een overzicht van de vakken, die in deze profielen worden aangeboden.

Opbouw onderwijs Economie en Ondernemen Zorg en Welzijn

Opbouw onderwijs Economie en Ondernemen Zorg en Welzijn
Profieldelen
 • Administratie
 • Commercieel
 • Magazijn
 • Secretarieel
 • Mens en Activiteit
 • Mens en Gezondheid
 • Mens en Omgeving
 • Mens en Zorg
Profiel-verplichte algemeen vormende vakken
 • Economie
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Wiskunde óf Maatschappijleer 2
Keuzedelen
 • Ondernemen
 • Marketing
 • Financieel en adm. Beheer
 • Webshop
 • Verzorging
 • Sport en Bewegen
 • Haar en gezicht
 • Inrichting en verzorging

Hoe ziet het onderwijsprogramma eruit voor de VMBO kader leerlingen? 

Leerlingen volgen op het Calvijn College eerst twee jaar basisvorming waarna ze een keuze maken tussen één van de twee profielen van het vernieuwd vmbo: Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

In 3-vmbo starten ze met hun profiel en volgen ze de hierbij horende profieldelen en de profiel verplichte algemeen vormende vakken. Daarnaast kiezen ze aan het einde van dit leerjaar hun vier keuzevakken.

In 4-vmbo volgen de leerlingen hun keuzevakken en ronden zij hun vmbo-diploma af.