Vakmanschapsroute

Wat is de Vakmanschapsroute voor VMBO Basis leerlingen?

Het Calvijn College en het ROC van Amsterdam bieden sinds 2014 – 2015 samen opleidingen aan onder de naam Vakmanschapsroute (VMR). In de VMR volgen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg vanaf het 3e jaar vmbo een geïntegreerde leerroute die in 3 jaar kan leiden tot een mbo-2 diploma. Dit is een jaar korter dan het reguliere traject.

Waarom een Vakmanschapsroute?

Door samen te werken willen het Calvijn College en het ROC van Amsterdam een aantrekkelijke, meer compacte en doelgerichte leerroute realiseren die de overgang van het vmbo naar het mbo voor leerlingen minder groot maakt. We streven er bovendien naar dat zoveel mogelijk leerlingen na afronding van de VMR doorstromen naar een mbo-3 of 4-opleiding. Tot nu toe stroomt meer dan 90% van onze leerlingen door naar MBO-niveau 3.

Hoe ziet het onderwijsprogramma van de vakmanschapsroute eruit?

Leerlingen volgen op het Calvijn College eerst twee jaar basisvorming waarna ze een keuze maken tussen één van de twee profielen van het vernieuwd vmbo; Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen.

In 3-vmbo starten ze vervolgens met het programma van de Vakmanschapsroute:

  • 3 vmbo: Leerlingen volgen de generieke en de beroepsgerichte vakken van het door hen gekozen profiel (= vernieuwd vmbo) en worden voorbereid op het volgen van mbo-onderwijs. Eind van dit leerjaar kiezen ze één van de vier mbo-uitstroomrichtingen:
  1. Helpende Zorg en Welzijn
  2. Medewerker Facilitaire Dienstverlening
  3. Medewerker Sport en Recreatie
  4. Kapper
  • 4-vmbo: Leerlingen starten met hun mbo-opleiding en volgen zowel de generieke als de beroepsgerichte vakken uit het MBO. Het onderwijs vindt plaats op het Calvijn.
  • 5-vmbo: Leerlingen ronden hun mbo-opleiding af op het Calvijn College, maken kennis met het voor hen relevante MBO-college en worden begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of het vinden van werk.

Bijzonder aan de VMR is dat het Calvijn College en het ROC van Amsterdam zorgen voor doorgaande leerlijnen, waardoor leerlingen geen overlap of storende onderbrekingen meer ervaren in hun onderwijsprogramma.

De resultaten

Leerlingen op onze school halen goede resultaten, de afgelopen 3 jaren slaagde gemiddeld 85% op vmbo-kader niveau. Komend jaar zijn onze inspanningen erop gericht de resultaten opnieuw boven de 100% te brengen. Op mbo2 niveau slaagden 72 leerlingen en slechts 1 leerling stroomde in leerjaar 5 tussentijds uit. Het percentage vsv-ers lag in het jaar 2014-2015 op  0,5% (onderbouw) en 3,1% leerjaar 4 en 5.

Stages

Vanaf het derde leerjaar loop je stage. In het beroepscollege omvat je stage in het derde leerjaar en vierde leerjaar één dag en in het vijfde leerjaar twee dagen per week. Als je vmbo-kader doet, loop je in leerjaar 3 en 4 een half jaar één dag per week stage. Je stage gaat over het beroep dat je later wilt gaan doen. Bij  ‘zorg & welzijn’  kun je bijvoorbeeld stagelopen in een ziekenhuis of bij een kinderdagverblijf.

Bijzondere lessen

We zijn een bijzondere school. Daarom hebben we veel bijzondere lessen. Je kunt extra
les in Nederlands krijgen. Ook krijg je bij ons extra rekenlessen. In leerjaar vier krijg je een coach die je helpt kiezen welk beroep je later wilt. Je bezoekt dan een aantal verschillende werkplekken. Een van de bijzondere lessen op het Calvijn College is het keuzewerkuur; alle leerlingen hebben in een deel van het jaar een keuze voor een onderwerp waar ze hulp bij nodig hebben of juist goed in zijn (bv. taal, rekenen, huiswerkbegeleiding, examentraining, sport of een competentietraining).

Aandacht voor sport

Het Calvijn College besteed veel aandacht aan sport. Het Calvijn College biedt talentvolle sporters de kans om een sportieve carrière te combineren met het succesvol afronden van een schoolcarrière. Door middel van topsportbegeleiding, krijgen leerlingen de mogelijkheid om het diploma vmbo kaderberoepsgericht of mbo-2 te behalen, naast hun trainingsschema en wedstrijden.

We maken voor deze leerlingen een maatwerkrooster. In een optimale samenwerking met verschillende sportorganisaties, worden trainingstijden en lestijden op elkaar afgestemd. De leerling hoeft niet te kiezen tussen topsport en studie! Onze ambitie is om in vijf jaar te groeien in aantal topsporters op onze school. In het schooljaar 2015-2016 zijn dat er zes en wij willen daar 30 topsportleerlingen.  Leerlingen kunnen ook hun KNVB-diploma halen als scheidsrechter voor zaalvoetbalwedstrijden. En we hebben een jaarlijks terugkerend straatvoetbaltoernooi met ongeveer 25 bedrijven op de Zuidas, met ons nieuwe gebouw, waarin een grote sporthal zit, zijn de mogelijkheden voor sportactiviteiten alleen maar toenemen.

Opleidingsschool

We zijn een opleidingsschool. Dat betekent dat op onze school studenten stage lopen, bijvoorbeeld om leraar of leerlingbegeleider te worden. De school kan veel van deze studenten leren en zij van ons. Deze studenten zijn net zo goed als de docenten, goed in wat ze doen en ze zijn er voor jou.